WORKSHOPS

Mind4Work biedt naast de 6 weekse Mindfulness training ook eenmalige masterclasses of workshops zoals een  workshop 'introductie in Mindfulness' waarbij de essentie van Mindfulness wordt uitgelegd en ervaren (waarna de gehele training aangeboden zou kunnen worden bij veel interesse). Ook andere thema's op gebied van gezondheid (mentaal en fysiek), mentale veerkracht, zelfkennis, (werk)geluk en persoonlijk leiderschap zijn mogelijk. Kijk hieronder verder. . 

NIEUWE Workshop: Goed slapen; hoe slaap ik?! Deze praktische workshop gaat in op het belang van slapen, wat er in je slaap(cyclus) gebeurt en welke invloed je met voeding, bewegen en ritme hebt op je slapen - je slaapkwaliteit. 

NIEUWE Workshop: Groen en gezondheid. Wat zijn nu echt de effecten van groen op jouw gezondheid, jouw stressniveau en geluk? Tijdens deze workshop worden de effecten duidelijk, de werking van groen op jouw mentale en fysieke gezondheid en kom je ook tot een concreet plan om zelf meer de positieve effecten van groen te ervaren en praktisch in je leven te brengen. 

Workshops zijn los te boeken, in een reeks, na een 6 weekse Mindfulness training of als verdieping of als ondereel tijdens teamdagen. Zowel online, fysiek als combinaties zijn mogelijk.

Tijdsduur workshops: van 45 min. tot max. 120 min. DIt in overleg, ook online workshops of webinars of juist een fysieke workshop of masterclass? Vraag het zeker na, er is veel mogelijk.  

Groepsgrootte kan in overleg variëren

De investering per workshop of masterclass is volledig afhakenlijk van groepsgrootte, tijdsduur en online of op locatie. 

Meerdere workshops in 1 of meerdere weken aanbieden?  Maatwerk is geen enkel probleem, ik denk graag mee. Hieronder zijn enkele thema's uitgewerkt. 

Positieve psychologie / positieve gezondheid

1 x 90 minuten

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de waarde en inhoud van positieve psychologie voor jou. Wat is positieve psychologie en wat kan het voor jou betekenen in je dagelijks (werk)leven? Wat is daar dan voor nodig? Er wordt een verdieping gemaakt naar positieve gezondheid (model met 6 dimensies). Heldere uitleg, voorbeelden en een praktische test worden gebruikt om duidelijk te krijgen waar er mogelijk veranderwensen zijn op het gebied van jouw eigen mentale en fysieke gezondheid, de mogelijkheid om met een positieve insteek te veranderen. De veranderwensen worden concreet uitgewerkt.  

 

 

GOED SLAPEN

Hoe slaap ik?  

1 x 90 minuten

Deze workshop laat deelnemers bewust worden van hoe zij eigenlijk slapen. Wat de rol is van goed en voldoende slapen op de algehele gezondheid. Er wordt gestart met een praktische slaaptest op papier. De slaapcyclus wordt uitgelegd met de bijbehorende hormonen, vitamines en mineralen die daar een grote rol bij spelen. de workshop is interactief en de Feiten en fabels rondom slapen komen ook aan bod. 

Deelnemers gaan naar huis met antwoorden op vragen als: hoe slaap ik, heb ik een (goed) slaapritueel? Wat kan ik zelf doen om mijn slaap postief te beinvloeden op gebied van voeding, bewegen en slaapritueel.

 

 

STRESS & (WERK) GELUK  

1 x 90 minuten

Een workshop over stress en (werk)geluk; wat zijn de effecten van stress, wat gebeurt er in je lichaam en brein?! Welke rol spelen rustmomenten, voeding, bewegen, slapen bij stress. Wat is geluk eigenlijk precies. Waar is (werk)geluk afhankelijk van en hoe kun jij jouw eigen (werk)geluk vergroten. Opdrachten, uitleg en reflectie wisselen elkaar af.,

Deelnemers krijgen meer inzichten, worden zich bewuster van stress en waar zich dat in uit bij henzelf in het lichaam. Welk mentaal effect het heeft en wat ze kunnen doen om zich vaker gelukkig te voelen, thuis of op het werk.

Artikel over werkgeluk

 

 


(MENTALE) GRENSBEWUSTZIJN

1 x 90 tot 120 minuten

Tijdens deze fysieke workshop in kleine groepen ga je na heldere uitleg aan de slag met bewustwording van je eigen mentale grens / je eigen ik-grens. Dit wordt gedaan met een korte praktische test, een tafelopstelling in 3D van jouw grenzen met alle thema's en personen die daar een rol bij spelen en een reflectie daarop.

Deelnemers gaan naar huis met inzichten en een andere kijk op hun eigen grenzen en het bewaken ervan. Met oplossingsrichtingen en mogelijkheden tot verandering rondom een bepaald thema en hun eigen mentale grens. (voor meer info, klik hier)

groepsgrootte: max 8 pers