MINDFULNESS VOOR BEDRIJF

Uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek en praktijk blijkt dat Mindfulness training (aandachtgerichte training) positieve effecten heeft op omgaan met werkstress, het immuunsysteem, bloeddruk, creativiteit en onderlinge werkverhoudingen tussen collega's en binnen teams. Door mindfulness te beoefenen vinden er fysiek positieve veranderingen in de hersenen plaats waardoor mensen beter gebruik kunnen maken van hun eigen (mentale) capaciteiten en beter bestand zijn tegen werkstress. Daarnaast vermindert het piekeren, bevordert het de concentratie en maken van keuzes en ook juist nu zo belangrijk; het vergroot het werkgeluk!

Medewerkers die mindfulness beoefenen herkennen op tijd hun eigen spanningssignalen en kunnen tijdig en op een adequate manier hun grenzen aangeven, waardoor werkstress- en burn-outverschijnselen minder voorkomen. Door optimalisatie van zelfzorg en zelfredzaamheid wordt kort- en langdurig verzuim gereduceerd of voorkomen. Daarnaast zorgt de toename van mentale gezondheid ervoor dat mensen duurzaam goed kunnen blijven functioneren, dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen en dat ze dingen in een gezond perspectief blijven zien.

Er is bijna geen betere teambuilding te bedenken dan een training zoals Mindfulness waarbij openheid, niet oordelen, goed leren luisteren naar elkaar en leren omgaan met stress, lastige situaties en meer werkplezier beleven, samenkomen. Verdiepingstrajecten in de vorm van workhops na de mindfulnesstraining zijn mogelijk.

Inhoud 6 Weekse Mindfulness Training: zie kolom hiernaast

De investering voor een 6 weekse training  (max 12 deelnemers per groep) - In totaal 7 sessies.  Vaste prijs per training. Training is inclusief reader en professionele audio oefeningen.

Fysiek op locatie bedrijf of (deels) online is beiden mogelijk

Een combinatie fysiek en online is zeker ook bespreekbaar. Sessie 1 en 6 fysiek, 2 t/m 4 online.

Data en tijdstip: in overleg op maandagen of woensdagen

Medewerkers liever eerst laten kennismaken met Mindfulness om animo te peilen, drempel te verlagen of juist tijdens een teamdag bewustwording te bevorderen? Kies dan (eerst) voor een:

Eenmalige Workshop Mindfulness: 75-90 minuten - Tijdens een workshop wordt de essentie van Mindfulness uitgelegd en met praktische oefeningen wordt direct ervaren wat het voor je kan doen. Te boeken voor een teamdag of ter introductie van de training binnen het bedrijf (online of fysiek mogelijk). Groepsgrootte voor deze workshop in overleg. 

 

 

INHOUD TRAINING

Inhoud Mindfulnesstraining voor organisaties : 6 x 75- 90 minuten training in groepen tot max. 12 personen, incompany of extern (in overleg) in een periode van zes weken. De training is gebaseerd op Workplace Mindfulness Training van het Oxford Mindfulness Centre (Oxford University); een bewezen effectieve hands-on methode om mindfulness praktisch op het werk toe te passen. Thuis oefenen (elke dag 10 min. een oefening doen en verdieping aan de hand van het lezen van een praktische reader) maakt onderdeel uit van de training! Deelnemers oefenen thuis met professionele audio's met stem van de trainer.  

Door middel van theorie en uitleg (gebaseerd op moderne psychologie en wetenschap), verschillende praktische mindfulness oefeningen, reflectie en het stellen van vragen worden medewerkers bewust van wat mindfulness voor hen zou kunnen betekenen op het werk, in prive-situaties en binnen het team en kunnen ze het dagelijks toepassen.

De training kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden verzorgd.

Thema's:

Week 1: Aandacht focussen

Week 2: Effect brein op lichaam

Week 3: Het is hoe je het doet – niet wat je doet

Week 4: Je anders verhouden tot gedachten

Week 5: Omgaan met moeilijkheden en (werk)stress

Week 6: Mindfulness in je (werk)leven en je energiebalans

Follow-up: Na afloop van de training is er na 3 maanden standaard een follow up sessie, sessie 7 EN wordt 6 maanden na afloop van de training de door deelnemers gemaakte eindopdracht per post verstuurd.  

Er kan in overleg daarna ook gekozen worden voor vervolgworkshops. Dit als reminder, om nog meer verdieping te krijgen of inzichten te verbreden.Om bepaalde thema's uit te diepen en deelnemers ervaringen te laten delen over het toepassen in het (werk)leven. Ook kunnen verschillende andere tools en tests ingezet worden op het gebied van mentale en fysieke gezondheid.